Visa allastudier.se som: Mobil

Medicin, avancerad nivå, Examensarbete

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Medicin, avancerad nivå, Examensarbete

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicinsk vetenskap och som vill fördjupa dig inom aktuell forskning och utveckling inom området. Du får möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om och förståelse för forskningsprocessen. I kursen ingår planering och genomförande av ett forskningsprojekt samt en skriftlig framställning i form av en uppsats eller ett manuskript för en vetenskaplig tidskrift och att systematiskt reflektera och värdera nya fakta inom det medicinska området. För genomförande av forskningsprojektet krävs att kontakt med en handledare tagits i god tid innan kursstart.Övrigt:Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Förkunskaper

Kandidatexamen i arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen, sjukhusfysikerexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.