Visa allastudier.se som: Mobil

Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, bild- och funktionsmedicin

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
45 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, bild- och funktionsmedicin

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicinsk vetenskap och som vill fördjupa dig inom aktuell forskning och utveckling inom området. Du får möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om och förståelse för forskningsprocessen. I kursen ingår planering och genomförande av ett forskningsprojekt samt en skriftlig framställning i form av en uppsats eller ett manuskript för en vetenskaplig tidskrift. I kursen ingår även att systematiskt reflektera och värdera nya fakta inom området. För genomförande av forskningsprojektet krävs att kontakt med en handledare tagits i god tid innan kursstart.

Förkunskaper

Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, röntgensjuksköterskeexamen, sjukhusfysikerexamen eller veterinärexamen. Utöver det krävs Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen, 15 hp. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.