Visa allastudier.se som: Mobil

Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dig inom bild- och funktionsmedicin. Du får möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om och förståelse för teknik, fysik, metodik och diagnostik i samband med PET/CT och SPECT undersökningar.Du skaffar dig förmåga att underlätta integreringen mellan teori och praktik vid ett studiebesök. Att systematiskt reflektera och värdera ingår. Vi diskuterar även strålskydd, bildbearbetning och kliniska indikationer samt patientförberedelser. I kursen ingår ett moment skriftlig framställning i form av en kortare vetenskaplig uppsats som ska presenteras muntligt med hjälp av en poster.Övrigt:Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Förkunskaper

Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller röntgensjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.