Visa allastudier.se som: Mobil

Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dina kunskaper inom det medicinska vetenskapsområdet, stärka färdigheter och förmågor att självständigt följa aktuell forskning och utveckling inom fysiologi på cellnivå med koppling till sjukdomar. Du får möjligheter att utveckla kunskap och förståelse inom patofysiologi och patologi samt diagnostiska metoder inom dessa områden. Kursen behandlar även människokroppens olika organsystems fysiologi. Du skaffar dig förmåga att integrera teori och praktisk tillämpning av kunskaper. Att systematiskt diskutera, reflektera och värdera ingår. I kursen ingår även ett moment skriftlig framställning i form av en individuell vetenskaplig uppsats.Övrigt:Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Förkunskaper

Kandidatexamen i arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.