Visa allastudier.se som: Mobil

Medicin, Examensarbete

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Medicin, Examensarbete

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dig inom något valt område inom medicin. Du får möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om och förståelse för ett vetenskapligt arbetssätt inom ett utvalt område. Vi diskuterar etik och statistik. Du skaffar dig förmåga att integrera mellan teori och praktik. Att systematiskt reflektera och värdera ingår. I kursen fördjupas även förmågan att genomföra professionella samtal och redovisningar i olika handlednings- och bedömningssituationer.I kursen ingår en skriftlig framställning i form av en vetenskaplig uppsats. För genomförande av forskningsprojektet krävs att kontakt med en handledare tagits i god tid innan kursstart.Övrigt: Kursen ges på engelska om utländska utbytesstudenter deltar.

Förkunskaper

Medicin 60 högskolepoäng med successiv fördjupning samt kursen Medicin, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 högskolepoäng eller motsvarande.