Visa allastudier.se som: Mobil

Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, inriktning film

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, inriktning film

Kursen bygger vidare på Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, inriktning film. Vi fördjupar oss i dagens specifika film- och mediekultur och du får tillsammans med dina studiekollegor skapa och reflektera kring en egen dokumentärfilm. Dessutom får du träning i vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande. Kursen avslutas med ett självständigt arbete.

Förkunskaper

24 högskolepoäng från Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, inriktning film, 30 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet