Visa allastudier.se som: Mobil

Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs

Efter avslutad kurs har du kunskaper om mediernas framväxt, utbredning och inflytande. Du studerar också mediebranschens olika professioner, och får tillämpa teoretisk kunskap genom övningar i digitalfoto och bildbehandlingsverktyg. Du skaffar dig insikter om hur medierna smälter in i varandra, hur nya journalistiska former uppkommer, hur nöjes- och upplevelseindustrin utvecklas och hur det nya medielandskapet påverkar våra vanor. Du inhämtar kunskaper om olika kommunikationsteoretiska perspektiv på medier. Efter avslutad kurs ska du med ett vetenskapligt förhållningssätt kunna genomföra kritiska analyser av medier och kommunikation.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet