Visa allastudier.se som: Mobil

Miljötoxikologisk riskbedömning, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
5 hp
Heltid

Miljötoxikologisk riskbedömning, avancerad nivå

Kursen fokuserar på att genomföra en vetenskapligt grundad riskbedömning av en kemikalie. I kursen ingår praktiskt bedömningsarbete med grund i aktuella principer och praxis avseende riskklassificeringsmetod, inklusive kvalitativa, kvantitativa och kumulativa metoder. Du får lära dig om vetenskapliga metoder för generering av data och om experimentella tester, epidemiologi, exponeringsbedömning, och kemisk karakterisering.Inkluderat är också en översikt över de vetenskapliga källorna för toxikologiska uppgifter, viktig lagstiftning och exempel på skillnaderna mellan de olika myndigheter som arbetar inom området. En gruppövning kommer att pågå under hela kursen, med syfte att omsätta kunskaperna i praktisk användning.

Förkunskaper

90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett naturvetenskapligt huvudområde med 60 högskolepoäng inom huvudområdet kemi, biologi alternativt miljövetenskap där miljötoxikologi ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet