Visa allastudier.se som: Mobil

Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete

Ett projektarbete där studenten tillsammans med handledaren väljer ett område inom miljövetenskap och sedan själv planerar och bedriver ett vetenskapligt arbete. Det ingår att söka och tolka vetenskaplig litteratur som är relevant för området, eventuellt designa försök och genomföra dem, samt att muntligt och skriftligt presentera genomfört arbete på ett vedertaget vetenskapligt sätt.

Förkunskaper

Miljövetenskap, avancerad nivå, 15 högskolepoäng i tillämpliga delar av ämnet samt Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet