Visa allastudier.se som: Mobil

Miljövetenskap, Miljötoxikologi

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
15 hp
Heltid

Miljövetenskap, Miljötoxikologi

Kursen behandlar allmän toxikologi, toxiska effekter på molekylnivå, cellnivå, organism- och populationsnivå samt toxikologisk och ekotoxikologisk metodik. Vidare berörs toxiska ämnens transport, transformation, fördelning och ackumulering i miljön. Globala och regionala kemikalieproblem och åtgärder med koppling till miljögifter och riskbedömning tas upp. Dessutom ingår ett laborativt moment med bioanalytiska studier av persistenta organiska miljögifter i miljöprover.

Förkunskaper

Miljövetenskap, Mat och miljö, 15 högskolepoäng och Miljövetenskap, Fysiologi och produktkvalitet, 15 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet