Visa allastudier.se som: Mobil

Miljövetenskap, Självständigt arbete för kandidatexamen

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
15 hp
Heltid

Miljövetenskap, Självständigt arbete för kandidatexamen

Ett projektarbete där studenten tillsammans med handledaren väljer inriktning och sedan självständigt planerar och bedriver det vetenskapliga arbetet som är teoretiskt eller experimentellt. Det ingår att söka och tolka vetenskaplig litteratur, eventuellt designa och genomföra försök samt analysera resultaten. Teoretisk studie har tyngdpunkt på egna analyser, reflektioner och bearbetning av vetenskapliga publikationer. Arbetet presenteras skriftligt och muntligt.

Förkunskaper

Miljövetenskap, Miljötoxikologi, 15 högskolepoäng, Miljövetenskap, Livsmedelssystemets roll i en hållbar utveckling, 7,5 högskolepoäng samt Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljö, 7,5 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet