Visa allastudier.se som: Mobil

Nationalekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Nationalekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå

Kursen omfattar finansiella marknader och statistik, riskpreferenser och kapitalallokering, optimala portföljer, jämviktsmodeller för prissättning av tillgångar, utvidgningar som intertemporala konsumtionsval, humankapital och likviditet, arbitragefri tillgångsprissättning och multifaktormodeller, empiriska skattningar och test, värdering av aktier och obligationer, effektiva marknader, beteendebias och portföljriskhantering. Övrigt: Kursen överlappar med Nationalekonomi, avancerad nivå, Riskhantering, 7,5 högskolepoäng.

Förkunskaper

Sammanlagt 9 hp från Nationalekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå, 7,5 hp och Nationalekonomi , Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå, 7,5 hp. Dessutom krävs Grundläggande statistik, 15 hp och 7,5 hp i regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik. Samt Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet