Visa allastudier.se som: Mobil

Nationalekonomi, Ekonomisk utvärdering, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid

Nationalekonomi, Ekonomisk utvärdering, avancerad nivå

Denna kurs behandlar de samhällsekonomiska utvärderingsmetoderna kostnadsnyttoanalys och kostnadseffektanalys. Dessa metoder används regelbundet för att utvärdera investeringar, regleringar och lagstiftning inom allt från läkemedelsanvändning till miljölagstiftning. Efter avslutad kurs skall du vara väl förtrogen med hur man praktiskt tillämpar ekonomiska utvärderingar baserat på välfärdsekonomisk teori. Ett viktigt delmoment i kursen är hur man beräknar och ekonomiskt värderar effekten av olika typer av åtgärder som exempelvis nya läkemedel, infrastrukturinvesteringar, och miljöinvesteringar. Andra delmoment inkluderar hur man ska utvärdera åtgärder som sträcker sig långt in i framtiden, samt hur man ska hantera osäkerhet i ekonomiska utvärderingar.

Förkunskaper

Nationalekonomi på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt Grundläggande statistik 15 högskolepoäng. Alternativt företagsekonomi på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt Grundläggande statistik 15 högskolepoäng och Nationalekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet