Visa allastudier.se som: Mobil

Nationalekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid

Nationalekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå

Entreprenören fyller en central ekonomisk funktion och betraktas som ekonomins primus motor, enligt viss ekonomisk teori. Syftet med denna kurs är att diskutera: vad entreprenörskap är och vilken funktion entreprenören fyller, varför entreprenörskap är viktigt och hur den ekonomiska politiken påverkar entreprenörer. Kursen leder till en ökad förståelse för företagande, sysselsättning och tillväxt och vänder sig därför till såväl studenter i nationalekonomi som företagsekonomi.Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Förkunskaper

Nationalekonomi på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, Företagsekonomi 30 högskolepoäng samt Grundläggande statistik 15 högskolepoäng. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet