Visa allastudier.se som: Mobil

Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå

Kursen behandlar statistiska och ekonometriska modeller med fokus på tillämpningar inom finansiell ekonomi. Multipel linjär regression med tvärsnitts-, tidsserie- och paneldata, grundläggande tidsseriemodeller som ARIMA-modeller, enhetsrötter, multivariata tidsseriemodeller och kointegration samt modeller särskilt lämpliga för finansiella data tas upp i kursen.Övrigt: Kursen överlappar med Statistik, ekonometri, fortsättningskurs 7,5 hp och Statistik, tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskurs 7,5 hp och dessa kurser kan ej användas tillsammans i en examen.

Förkunskaper

Nationalekonomi på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, Grundläggande statistik 15 högskolepoäng, samt 7,5 högskolepoäng regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet