Visa allastudier.se som: Mobil

Nationalekonomi, Kausal inferens för nationalekonomer - en introduktion, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Nationalekonomi, Kausal inferens för nationalekonomer - en introduktion, avancerad nivå

Många frågeställnigar inom nationalekonomi idag handlar i grunden om frågor angående kausalitet och inte om enkla beskrivningar av korrelationer. Till exempel frågan om ett arbetsmarknadsprojekt har påverkat individens sannolikhet att få ett jobb. Denna kurs syftar till att 1) presentera grundläggande ramverk och antaganden för kausal inferens 2) beskriva och använda de mest populära metoderna för kausal inferens med fokus på praktiska aspekter för en empirisk analys.

Förkunskaper

Nationalekonomi på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt Grundläggande statistik 15 högskolepoäng samt 7,5 högskolepoäng regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet