Visa allastudier.se som: Mobil

Nationalekonomi och ekonometri

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2020-04-14

Nationalekonomi och ekonometri

Programmet innehåller kurser i ekonomisk teori och dess tillämpning, samt modern empirisk metodik. Du erhåller en grundkompetens som ligger väsentligt över kandidatnivåns och därmed möjligheten att direkt ta dig an uppgifter som kräver avancerad analysförmåga. Detta ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad inom såväl offentlig som privat sektor.De analysverktyg som lärs ut inom programmet kan hantera många viktiga samhällsfrågor. Exempelvis är förståelse av incitament grundläggande vid upphandling, kontraktsutformning, miljöreglering, marknadsreglering samt utformning av skatter och avgifter. Här används mikroekonomisk teori med utvidgningar som beteendeekonomi och spelteori. Vidare är de flesta politiska och ekonomiska beslut är beroende av prognoser. Sådana görs generellt med ekonometriska modeller, ofta grundade i tidsserieanalys.Utöver obligatoriska kurser i exempelvis matematik och kausal inferens kan du välja bland ett antal olika ekonometrikurser med olika inriktning och förkunskapskrav, upp till avancerad nivå i statistik. Dessutom finns valbara kurser inom finansiell ekonomi, entreprenörskap, makroekonomiska prognoser, utvecklingsekonomi och globalisering. Masterprogrammet avslutas med ett uppsatsarbete om 30 högskolepoäng.

Förkunskaper

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom nationalekonomi samt 30 högskolepoäng i statistik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Masterexamen

Örebro universitet

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön