Visa allastudier.se som: Mobil

Nationalekonomi, Uppsats, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Nationalekonomi, Uppsats, avancerad nivå

Kursen består av ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng. Detta arbete omfattar tillämpning av ekonomisk teori på ett problem. Uppsatsarbetet inkluderar som regel också empirisk analys.Övrigt:Uppsatsen kan skrivas på svenska eller engelska. Övrigt:Ämnet för uppsatsen skall bygga på den kunskap och färdighet som studenten förvärvat genom sina tidigare studier.

Förkunskaper

Nationalekonomi på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, Grundläggande statistik 15 högskolepoäng samt 7,5 högskolepoäng regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet