Visa allastudier.se som: Mobil

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla och fördjupa dina kunskaper om ledarskapet och medarbetarskap som grund för förbättrings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården. I kursen analyseras ledarstilens betydelse i förändringsprocesser, liksom vilka villkor som krävs för att kunna arbeta med förbättringsarbete. Särskild vikt läggs vid teamarbete, kommunikation, projektledning och delaktighet. Kursen ingår i masterprogrammet i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter och kan utgöra en del av magister-/masterexamen i omvårdnadsvetenskap.Övrigt: 5 träffar på campus Örebro.

Förkunskaper

Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i medicin eller omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet