Visa allastudier.se som: Mobil

Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
15 hp
Heltid

Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete

Genom att fullgöra ett självständigt arbete (examensarbete) ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i omvårdnadsvetenskap, vetenskapligt arbetssätt och förmåga till kritiskt förhållningssätt.Övrigt:3 träffar på campus Örebro.

Förkunskaper

60 högskolepoäng i omvårdnadsvetenskap med successiv fördjupning varav 15 högskolepoäng i vetenskaplig metodik.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet