Visa allastudier.se som: Mobil

Påföljdsbestämning i straffrätt, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Påföljdsbestämning i straffrätt, avancerad nivå

Kursen skall ge en god orientering i de kriminalpolitiska överväganden som ligger bakom uppbyggnaden av det straffrättsliga påföljdssystemet, fördjupade kunskaper i utformningen av det svenska påföljdssystemet samt i tillämpningen av regler för straffmätning och påföljdsval. Kursen omfattar vidare frågor om behandling av särskilda grupper av lagöverträdare samt verkställighet av påföljder. Övrigt:Kursen vänder sig till studerande på ett juristprogram.

Förkunskaper

Avklarad grundnivå, 180 högskolepoäng på Juristprogrammet. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet