Visa allastudier.se som: Mobil

Pedagogik, fortsättningskurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Pedagogik, fortsättningskurs

I denna kurs fördjupar du dina teoretiska och metodologiska kunskaper inom pedagogik som ämne och forskningsområde. I den första delkursen presenteras bredden av pedagogisk forskning. Här introduceras även grunder till metodologi och olika datainsamlingsmetoder. I den andra och tredje delkursen fokuseras kommunikation, ledarskap och lärande utifrån ett arbetslivspedagogiskt perspektiv. Kursen avslutas med ett självständigt arbete.

Förkunskaper

20 högskolepoäng från Pedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng, Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng, Pedagogik, inriktning specialpedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng alternativt Lärarexamen, 210-330 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet