Visa allastudier.se som: Mobil

Polisiärt arbete

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid

Polisiärt arbete

Polisen och hur polisen arbetar är en viktig del av det straffrättsliga systemet. Interaktionen mellan polisen och medborgare är central för att polisen ska ha goda förutsättningar för att förebygga och utreda brott, skydda och erbjuda stöd till brottsoffer samt arbeta för ett tryggare samhälle. Kursen behandlar grundläggande begrepp inom kunskapsområdet polisiärt arbete och förklarar polisens roll i Sverige och internationellt. Kursen innebär också en orientering i aktuell forskning inom området där olika forskningsmetoder som vanligen används inom forskningsfältet belyses samt att forskning om olika polismetoder, exempelvis problemorienterat polisarbete och hot-spotsinriktat arbete behandlas. Kursen belyser även hur denna typ av forskning kan användas för att problematisera mediala och andra icke-vetenskapliga källors presentationer av polisen och deras arbete, men också hur denna kunskap kan användas för att utveckla polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande uppdrag.

Förkunskaper

60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng inom ett beteende- eller samhällsvetenskapligt ämnesområde alternativt minst ett års arbetslivserfarenhet inom det kriminologiska fältet.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet