Visa allastudier.se som: Mobil

Psykologi, fortsättningskurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Psykologi, fortsättningskurs

På fortsättningskursen i psykologi fördjupar du dina teoretiska kunskaper och förståelsen för forskningsmetodologiska principer. Du kommer bland annat läsa om hur människor uppfattar sin omgivning och hur tankar och tankemönster påverkar beteende; hur beteendefaktorer som t.ex. sömn och fysisk aktivitet påverkar individens hälsa och välbefinnande; hur psykiska sjukdomar uppkommer och utvecklas. Under kursens gång kommer dessa och andra frågor belysas genom föreläsningar, seminarier och laborationer i följande delkurser: hälsopsykologi, kognitions- och perceptionspsykologi, psykopatologi, samt vetenskapsteori och forskningsmetod. Övrigt:Vanligt att stora delar av undervisning och kurslitteratur är på engelska.

Förkunskaper

18 högskolepoäng från Psykologi, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet