Visa allastudier.se som: Mobil

Psykologprogrammet

Örebro universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Örebro
300 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Psykologprogrammet

Psykologprogrammet är en femårig generalistutbildning, som innefattar studier inom ämnesområdet psykologi ur många olika perspektiv. Psykologprogrammet i Örebro karaktäriseras av ett fokus på prevention, det vill säga förebyggande insatser. Det förekommer dels inom utvecklingspsykologi där du tidigt i utbildningen bland annat får teoretiska och praktiska kunskaper inom preventionsvetenskap. Fokus på prevention förekommer också senare i programmet, bland annat avseende insatser som främjar psykisk och fysisk hälsa och förebygger ohälsa hos ungdomar och vuxna samt förebyggande insatser på arbetsplatser och i organisationer. När det gäller verksamhetsförlagd utbildning får du på psykologprogrammet i Örebro den långa psykologpraktiken under programmets sjätte termin. Därefter tränas du i praktiskt psykologarbete under patientarbetet på universitetets egen psykologmottagning. När du lär dig psykologisk behandling läggs stor vikt vid ett vetenskapligt förhållningssätt, där du själv lär dig att välja insatser baserat på tillgänglig vetenskapligt förankrad kunskap samt att utvärdera hur bra dina insatser fungerar.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

Examen & Intyg

Psykologexamen

Hitta till utbildaren

Örebro universitet