Visa allastudier.se som: Mobil

Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete

Kursens syfte är att studenten når fördjupade kunskaper om rättsvetenskapens uppgifter med avseende på rättssystem, rättslig normgivningsteknik och tillämpningsmetoder. Kursen ger även den studerande tillfälle att självständigt arbeta med inhemskt och utländskt juridiskt källmaterial och på ett fördjupat sätt i skrift avhandla ett rättsligt tema. Uppsatsen kan skrivas enskilt eller, med examinators samtycke, i gruppform. I det senare fallet måste den enskildes insats väl kunna särskiljas.

Förkunskaper

Rättsvetenskaplig introduktionskurs, 30 hp alternativt Juridisk introduktionskurs, 15 hp samt Stats- och förvaltningsrätt, 15 hp eller Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp samt Stats- och förvaltningsrätt, 15 hp och en valfri kurs om 30 hp i Rättsvetenskap på nivå G1F.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet