Visa allastudier.se som: Mobil

Rättsvetenskaplig masterkurs med examensarbete

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Rättsvetenskaplig masterkurs med examensarbete

Kursen innebär att en uppsats ska författas inom ett lämpligt avgränsat ämnesområde. Ämnena kan i princip väljas fritt inom ramen för det rättsvetenskapliga området och även ges tvärvetenskaplig inriktning. Ämne bestäms i samråd med handledaren.

Förkunskaper

180 hp på grundnivå varav 90 hp med successiv fördjupning i rättsvetenskap, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 hp ingår. Alternativt 180 hp på grundnivå på ett juristprogram. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B eller Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet