Visa allastudier.se som: Mobil

Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
15 hp
Heltid

Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi

Tillsammans med handledaren väljs ett lämpligt ämne inom biologi. Ett kort förslag till uppsatsämne måste lämnas in till kursansvarig för godkännande två veckor innan projektets start. Projektet kan vara antingen experimentellt eller teoretiskt, och det ingår planering, genomförande och en skriftlig och muntlig presentation.

Förkunskaper

75 högskolepoäng i biologi där 15 högskolepoäng på G2F-nivå i tillämpliga delar av biologiämnet ingår.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet