Visa allastudier.se som: Mobil

Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
15 hp
Heltid

Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi

Syftet med kursen är att självständigt planera och bedriva vetenskapligt arbete, att söka och förstå vetenskaplig litteratur som är relevant för arbetet samt att muntligt och skriftligt presentera fullgjort arbete på ett sätt som är vedertaget i vetenskapliga sammanhang.

Förkunskaper

75 högskolepoäng i kemi där 15 högskolepoäng på G2F-nivå i tillämpliga delar av kemiämnet ingår.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet