Visa allastudier.se som: Mobil

Självständigt arbete för magisterexamen i kemi, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Självständigt arbete för magisterexamen i kemi, avancerad nivå

Ett självständigt arbete där du tillsammans med handledaren väljer ett område inom kemi och sedan själv planerar, avgränsar och bedriver ett vetenskapligt arbete. Arbetet avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete inom ämnesområdet. Det ingår att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur, formulera frågeställning, undersöka detta, dokumentera, tolka och värdera resultaten, samt att muntligt och skriftligt redovisa genomfört arbete på ett vedertaget vetenskapligt sätt. Aktuella ämnen är främst miljöanalytisk kemi och hydrogeokemi.

Förkunskaper

Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i kemi samt Kemi, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet