Visa allastudier.se som: Mobil

Skrivande för arbetslivet

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Skrivande för arbetslivet

Kursen ger träning i att skriva olika typer av texter utifrån olika syften och målgrupper. Kursen bygger på case-pedagogik: studenterna arbetar med ett antal case (eller "fall") kopplade till kommunikativt ledarskap, organisationer, företag, myndigheter och andra organisationer. En termin kan exempelvis kursen hållas samman av ett case kring ett större förändringsarbete vid en myndighet: Vilka är de organisatoriska utmaningarna? Vilka kontextuella faktorer behöver man känna till? Och vilka texter behöver skapas för att leda förändringen i önskad riktning? Hur ska de distribueras, vilka kommunikationssätt ska främst användas (bild, färg, skrift, rörliga bilder) etc.? Och slutligen, hur ska de skapas rent konkret?

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet