Visa allastudier.se som: Mobil

Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård

Kursen ger fördjupade kunskaper inom områdena missbruk, kriminalitet och allvarlig psykosocial problematik - med utgångspunkt i relevant lagstiftning. Kursinnehållet innefattar ett antal temaområden såsom organisations- och personalstruktur, behandlingsmål/-fokus (risk- och skyddsfaktorer), metod- och teoribas samt utvärdering. Målsättningen är att kursen sammantaget ska ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper om begränsningar och möjligheter att, inom ramen för socionomprofessionen, arbeta med sociala interventioner i en evidens-/kunskapsstyrd organisation. Övrigt:Kursen samläses med socionomprogrammet.

Förkunskaper

180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet