Visa allastudier.se som: Mobil

Socialt arbete, avancerad nivå, Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Socialt arbete, avancerad nivå, Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete

Kursen ger fördjupande kunskaper om socialt arbete med äldre ur ett socialgerontologiskt perspektiv. Under kursen behandlas olika aspekter gällande det sociala arbetet med äldre såsom; åldrandet, döden, genus/kön, etnicitet samt formell och informell omsorg. Efter kursen förväntas studenten ha fördjupade kunskaper om samspelet mellan samhälleliga och individuella aspekter på äldre och åldrande. Äldres livsvillkor problematiseras och analyseras i relation till äldreomsorgen, brukarinflytande och välfärdspolitiken. Övrigt:Kursen samläses med socionomprogrammet.

Förkunskaper

180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet