Visa allastudier.se som: Mobil

Socialt arbete, kandidatkurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Socialt arbete, kandidatkurs

Kursen fördjupar studentens teoretiska, vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska kunskaper i ämnet socialt arbete. Studentens analytiska färdigheter och kritiska förmåga fördjupas. Ett självständigt vetenskapligt arbete (examensarbete) omfattande 15 högskolepoäng avslutar kursen.Övrigt:Kursen samläses med socionomprogrammet.

Förkunskaper

60 högskolepoäng i socialt arbete med successiv fördjupning inklusive ett självständigt arbete om 7,5 hp på G1E -nivå.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet