Visa allastudier.se som: Mobil

Socialt arbete, Socialpolitik och socialt arbete i ett jämförande perspektiv

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid

Socialt arbete, Socialpolitik och socialt arbete i ett jämförande perspektiv

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig kunskap om socialpolitikens uttryck och effekter i olika länder, samt färdigheten att analysera dessa i ett jämförande perspektiv. Syftet med kursen är studiet av socialpolitik som uttryck för samhällens allmänna normer om sociala relationer. Under kursen utvecklar du din förmåga att kritiskt reflektera över samt analysera sambandet mellan normer kring sociala relationer, socialpolitik och socialt arbete.

Förkunskaper

30 avklarade högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet