Visa allastudier.se som: Mobil

Språk, retorik och kommunikativt ledarskap

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2020-04-14

Språk, retorik och kommunikativt ledarskap

På programmet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap lär du dig att kommunicera, påverka och leda på svenska och engelska i framtidens företag, myndigheter och organisationer. Det kommunikativa ledarskapet har sin grund i retorikens syn på kommunikation som dialogisk, mottagarorienterad och strategisk.Programmet har en tydlig internationell prägel. Kombinationen av kunskaper i engelska, retorik och svenska språket är unik, vilket märks i de kärnkompetenser som programmet erbjuder: produktion av professionella texter och muntliga presentationer på svenska och engelska, förståelse för interkulturell kommunikation samt argumentations-, debatt- och mötesteknik med sin grund i retoriken.Arbetslivsanknytningen är stark genom hela programmet, och som student har du möjlighet att göra en hel termins praktik på ett företag, myndighet eller organisation i Sverige eller utomlands. Du kan istället välja att under denna termin bredda dina studier genom att läsa valfri kurs eller utbytesstudier.I slutet av programmet väljer du inriktning för att efter tre års studier ta examen i antingen engelska, retorik eller svenska språket. Du går sedan ut i arbetslivet med en bred utbildning som kvalificerar dig för arbete med exempelvis samordning, information och kommunikation inom såväl näringslivet som inom offentlig sektor.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Hitta till utbildaren

Örebro universitet