Visa allastudier.se som: Mobil

Statistik, Bayesiansk statistik, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Statistik, Bayesiansk statistik, avancerad nivå

Den Bayesianska ansatsen till statistisk inferens bygger på en vidare tolkning av sannolikheter där personlig information om okända storheter kan beskrivas enligt sannolikhetslärans regler och information kan inkluderas i den statistiska analysen. Följande moment ingår i kursen: subjektiva sannolikheter, beslutsteoretiska grundvalar, Bayes sats och Bayesiansk inferens, hypostest och modellval, konjugata fördelningar och MCMC-metoder. Inom ramen för kursen behandlas linjära modeller, tidsseriemodeller och modellering med latenta variabler.

Förkunskaper

Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik, samt kurserna Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng och Statistik, Computational Statistics, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet