Visa allastudier.se som: Mobil

Statistik, Biostatistik, fortsättningskurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Statistik, Biostatistik, fortsättningskurs

Statistisk problemlösning inom biomedicin är tyngdpunkten på denna kurs. Verklighetens komplexitet inbegriper små datamängder, många variabler, olika typer av data, såsom binära data, data från frågeformulär och andra subjektiva bedömningar, kvantitativa kontinuerliga data samt heterogena grupper. Stor vikt läggs på relationen mellan frågeställning, design, typ av data och val av statistisk ansats. Olika ansatsers möjligheter, begränsningar och krav på datamaterial diskuteras. Kursen är problembaserad och de statistiska metoderna för analys och modellering av oberoende och beroende datamaterial i en- och flerstickprovsfall behandlas utifrån olika tillämpningsproblem.

Förkunskaper

Godkända resultat om minst 22,5 högskolepoäng i statistik som ska innehålla 12 högskolepoäng från Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet