Visa allastudier.se som: Mobil

Statistik, Ekonometri, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid

Statistik, Ekonometri, avancerad nivå

Kursen behandlar grundläggande metoder och metodproblem inom regressionsanalys och ekonometri. Centrala moment i kursen är 1) linjär regression: småsampelegenskaper (OLS, GLS), asymptotiska egenskaper, robust variansskattning, 2) endogenitet, instrumentalvariabelskattning (IV) och generaliserade momentmetoden (GMM) samt 3) system av ekvationer. Dessutom ges en introduktion till tidsserier, paneldata och modeller för begränsade beroende variabler.

Förkunskaper

Statistik på grundnivå om 90 hp där ett självständigt arbete om 15 hp ingår, alternativt 30 hp i statistik och 60 hp i matematik, alternativt Nationalekonomi på grundnivå om 90 hp där ett självständigt arbete om 15 hp ingår samt 60 hp statistik. Dessutom krävs Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå, 7,5 hp samt Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet