Visa allastudier.se som: Mobil

Statistik, Finansiella och makroekonomiska tidsseriemodeller, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Statistik, Finansiella och makroekonomiska tidsseriemodeller, avancerad nivå

Kursen ger fördjupade kunskaper i tidsserieanalys, hur samband över tiden kan analyseras och prognosticeras. Särskild vikt läggs vid modeller och metoder som har användning inom finansiell ekonomi och makroekonomi.

Förkunskaper

Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt kursen Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng eller Nationalekonomi på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt 60 högskolepoäng statistik och kursen Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet