Visa allastudier.se som: Mobil

Statistik, Magisteruppsats, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid

Statistik, Magisteruppsats, avancerad nivå

Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom ämnet statistik.

Förkunskaper

Statistik på grundnivå om 90 hp där ett självständigt arbete om 15 hp ingår, alternativt 30 hp i statistik och 60 hp i matematik. Dessutom krävs 22,5 hp i statistik på avancerad nivå där Statistisk teori, 7,5 hp och Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder, 7,5 hp ingår samt Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet