Visa allastudier.se som: Mobil

Statistik, Uppsats, kandidatkurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Statistik, Uppsats, kandidatkurs

Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom ämnet statistik.

Förkunskaper

Minst 60 hp statistik där kurserna Självständigt arbete, 7,5 hp, Statistisk teori, 15 hp och Beräkningsintensiva metoder, 7,5 hp ingår.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet