Visa allastudier.se som: Mobil

Stats- och förvaltningsrätt

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Stats- och förvaltningsrätt

Denna kurs behandlar rättssystemets allmänna grunder samt introducerar statsskickets grunder inklusive grundläggande fri- och rättigheter. Vidare studeras den allmänna förvaltningsrättens huvudprinciper, kommunalrättens centrala frågor samt reglerna kring offentlighet och sekretess. EU-rättens påverkan på svensk rätt uppmärksammas vidare. Utifrån konstruerade fallbeskrivningar identifieras rättsliga problem och du lär dig att argumentera på ett rättsligt relevant sätt.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet