Visa allastudier.se som: Mobil

Statskunskap, kandidatkurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Statskunskap, kandidatkurs

Kursen bygger vidare på de kunskaper och färdigheter som förvärvades under fortsättningskursen och är fokuserad på ett självständigt arbete. Kursen inleds med statsvetenskaplig metod där du särskilt tränar förmågan att formulera ett forskningsproblem och att föra det vidare mot syfte, frågeställningar, teoretiska perspektiv och val av metod och material. Därtill uppövas förmågan till statistisk analys på olika kvantitativa material och analys utifrån mer kvalitativa ansatser. Därefter följer en specialkurs som inriktas mot något av statskunskapens delområden. Kursen avslutas med ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Det självständiga arbetet är i hög grad individualiserat och du väljer själv ämne, med stöd av handledare.

Förkunskaper

Statskunskap, grundkurs, 30 högskolepoäng samt Statskunskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Örebro universitet

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön