Visa allastudier.se som: Mobil

Svenska som andraspråk och lärande i ett flerkulturellt klassrum

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Svenska som andraspråk och lärande i ett flerkulturellt klassrum

Kursen behandlar språkutvecklande arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet med fokus på lärande på ett andraspråk. Den ger en översikt om lärande på ett andraspråk och om attityder till flerspråkighet. Kursen ger också verktyg till att stötta lärande i det flerspråkiga klassrummet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet