Visa allastudier.se som: Mobil

System- och programvaruutveckling

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

System- och programvaruutveckling

En stor del av vår vardag styrs av programvara. Programvaran kan vara mycket komplex och måste vara pålitligt, effektiv, inte kosta mer än planerat etc. Kursen handlar om hur man utvecklar programvara – och ett helt system som har programvara som komponent – på ett systematiskt sätt. Kursen är nästa steg efter att ha läst programmeringskurser och den handlar om frågor som: hur kan man skapa komplexa programvaror, vilka metoder finns för att genomföra ett programvaruutvecklingsprojekt? Utöver en teoretisk del som behandlar metoder, verktyg och språk som stödjer programvaruutveckling, kommer studenterna att genomföra ett litet projekt i grupp.

Förkunskaper

Sammanlagt 15 högskolepoäng programmering från kurserna Programmering grundkurs, 7,5 högskolepoäng, Objektorienterad programmering, 7,5 högskolepoäng och Datastrukturer och algoritmer, 7,5 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet