Visa allastudier.se som: Mobil

Undervisning och lärande

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Undervisning och lärande

Kursen belyser undervisning och lärande som komplexa fenomen. Vad innebär det att lära sig? Hur kan undervisning bidra till lärande? Dessa frågor diskuteras utifrån ett jämförande perspektiv under kursens gång. Kursen behandlar tematiseringen av lärande i skönlitteratur, samt skönlitteraturens roll i utbildning. Du utforskar och kritiskt granskar undervisning och lärande utifrån ett jämförande perspektiv.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet