Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik

Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans
200 yh-poäng
Deltid
Specialistundersköterska

Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik

Älskar du ditt jobb som undersköterska, men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats?

Satsa på en utbildning till specialistundersköterska!

I modern vård och omsorg av äldre ställs allt högre krav på kompetens och kvalitet. Många äldre drabbas av demenssjukdomar och psykisk ohälsa, och har komplexa diagnoser. Det är också viktigt med rätt bemötande av anhöriga och vårdtagare i svåra situationer. Den här utbildningen bygger vidare på din undersköterskeutbildning och är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas.

Du får fördjupade kunskaper om hur man kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men även om olika sjukdomstillstånd och komplexa diagnoser. Etik och bemötande, Palliativ vård och omsorg, Handledning och kvalitetsarbete är exempel på kurser som ingår. Under en del av utbildningen väljer du att inrikta dig mot antingen Demens och psykisk hälsa eller Geriatrisk omvårdnad.

Utbildningen leds av erfarna lärare och flera gästföreläsare med specialkompetens inom olika områden medverkar också. Eftersom utbildningens upplägg gör det möjligt att fortsätta arbeta på hel- eller deltid, får du goda möjligheter att reflektera och pröva nya kunskaper och metoder i praktiken. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Yrkesliv

Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska, i specialistteam med t ex palliativ vård, med att leda projekt och förbättringsarbeten, handleda nyanställda med mera. Men kanske den viktigaste faktorn är att du får en fördjupad kunskap och blir tryggare i din yrkesroll.

Förkunskaper

Eftersom utbildningen är eftergymnasial krävs ett slutbetyg från gymnasial utbildning (Vård- och omsorgsprogrammet eller annat program på gymnasienivå) eller motsvarande. Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande kurser från äldre utbildningar):

Etik och människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Medicin 1
Psykologi 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

Dessutom ska du ha minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska inom vård och omsorg av äldre eller motsvarande. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid. Grundläggande datorvana och tillgång till Internet krävs för att kunna genomföra utbildningen.

Urval

Urval görs utifrån ett särskilt prov och tidigare utbildning.

Minst betyget E/Godkänd/3 i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kurser från äldre utbildningar, ger 5 meritpoäng per 100 gymnasiepoäng:

Palliativ vård
Psykiatri 1
Hemsjukvård
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2
Teknik i vård och omsorg
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Äldres hälsa och livskvalitet

Tidigare utbildning kan ge max 20 meritpoäng.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

Utbildningens upplägg

Utbildningen går på halvfart under fyra terminer, och tanken är att du parallellt med studierna är kvar i ditt arbete som undersköterska på hel- eller deltid, beroende på dina övriga förutsättningar. Studierna har ett distansupplägg, med träffar två sammanhängande dagar var fjärde vecka. Mellan träffarna arbetar du med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter och fallstudier enligt särskilda studiehandledningar. Vissa uppgifter ska lösas i grupp. Lärare handleder via e-post och telefon samt via en webbaserad studieplattform. Utbildningen utgörs av ett grundblock om 150 YH-poäng och en valbar kurs om 50 YH-poäng, se kurser nedan. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Utbildningens innehåll

  • Gerontologi och geriatrik, 20 YH-poäng
  • Etik och bemötande, 35 YH-poäng
  • Handledning och kvalitetsarbete, 35 YH-poäng
  • Salutogen vård och omsorg av äldre, 20 YH-poäng
  • Palliativ vård och omsorg, 20 YH-poäng
  • Examensarbete, 20 YH-poäng
  • Demens och psykisk ohälsa hos äldre, 50 YH-poäng (valbar)
  • Geriatrisk omvårdnad, 50 YH-poäng (valbar)

Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling

En kreativ kunskapsmiljö som arbetar för regionens utveckling

Regional utveckling är en del av Oskarshamns kommuns strategi för att skapa flera arbetstillfällen och en hållbar livsmiljö. Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling är ett strategiskt utvecklingsverktyg vars uppdrag är att bidra till hållbar regional tillväxt och ökad konkurrenskraft inom...


Läs mer om Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Nova – Utbildning FoU och AffärsutvecklingRecensioner

Det finns inga recensioner för Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik från Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön