Visa allastudier.se som: Mobil

Förberedande polisutbildning

Östra Grevie folkhögskola
Sammanfattning
Folkhögskola
Vellinge
1 termin
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start


Vellinge
januari 2023

Vellinge
augusti 2023
Förberedande polisutbildning

Förberedande polisutbildning

Läs en förberedande polisutbildning hos Östra Grevie folkhögskola

En intensiv och fullmatad kurs i samarbete med polismyndigheten som ökar dina chanser att komma in på polisprogrammet och att arbeta inom myndigheten. 

Den förberedande polisutbildningen på Östra Grevie folkhögskola har förberett ett stort antal idag yrkesverksamma poliser för sin uppgift sedan 2007. Kursen är unik i sitt slag genom sitt fokus på moment som förekommer såväl i ansökningstesterna till Polisprogrammet som på själva utbildningen. 

Utbildningens innehåll

Vi riktar oss till dig som är trygg, flexibel och empatisk, samt har kunskaper i flera språk – gärna utomeuropeiska. Vi arbetar med polisens samhällsuppdrag, yrkesetik och de socialpsykologiska aspekterna av yrket. Utbildningen ger viktiga kontakter inom polisen och flera deltagare har genom åren gått vidare till civila tjänster inom myndigheten efter avslutad utbildning. 

Den förberedande polisutbildningen tar sin utgångspunkt i polisens samhällsuppdrag och den svenska demokratins principer, struktur och utmaningar. Härifrån rör vi oss mot rättssystemet och polisens maktbefogenheter och etiska ansvar. Vi arbetar med samhällsnormer och perspektiv på mänskliga möten, tillhörighet och utanförskap. Deltagarna får pröva sin analysförmåga och sina språkliga färdigheter i texter som är kopplade till rättskedjan. Det teoretiska arbetet speglas genomgående av föreläsningar av yrkesverksamma poliser och studiebesök hos polismyndigheten. Därtill kommer den regelbundna fysträningen. 

Kunskaper och färdigheter

Utöver en fördjupad förståelse för polisens arbete och villkor så får du verktyg för att kunna ta dig an polisutbildningens fysiska tester. Du utvecklar också din problemlösningsförmåga, ditt analytiska tänkande, din etiska kompetens och dina samarbetsfärdigheter – alla centrala förmågor för att kunna fungera på Polisprogrammet och inom polismyndigheten.

Förkunskaper

Vi kallar alla som är behöriga enligt kriterierna ovan till intervju. I samband med intervjutillfället får den sökande också skriva en text som grundar sig på etiska frågeställningar. Vi strävar alltid efter att få en så bra blandning som möjligt av olika bakgrunder och erfarenheter i våra klasser.

Antagningsvillkor​

 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2 
 • Matematik 1a, b eller c 
 • Engelska 5 
 • Samhällskunskap 1a1 + 1a2 eller 1b 
 • Naturkunskap 1a1 
 • Religionskunskap 1 
 • Historia 1a1 + 1a2 eller 1b 
 • Minst 18 år 
 • svensk medborgare 
 • inga uppgifter i belastningsregister 

I din ansökan ska du bifoga:

 • Personligt brev 
 • Personbevis 
 • Gymnasiebetyg 

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Examen & Intyg

Det huvudsakliga syftet med den Förberedande polisutbildningen är att så väl som möjligt förbereda för att våra kursdeltagare ska komma in på Polisprogrammet. Det är dock vanligt att många väljer att arbeta eller söka andra kurser innan de sedan söker dit. Andra kommer på att de hellre vill jobba med något annat och söker sig vidare till andra utbildningar och yrken – ofta där man får arbeta med människor och/eller samhällsfrågor på något sätt.

Efter utbildningen

 • Går polisutbildningen 
 • Arbetar civilt inom polismyndigheten, t.ex. PKC, RLC m.m. 
 • Studerar annan utbildning på högskola/universitet – ofta med social eller samhällelig inriktning, t.ex. kriminologi, sjuksköterska, socionom, sociologi 

Kursinnehåll

 • Demokrati – värderingar och mänskliga rättigheter 
 • Rättsprinciper och rättssystem 
 • Omvärldsanalys och internationella samarbeten 
 • Migration 
 • Medier – propaganda och nätetik 
 • Källkritik 
 • Kommunikationsteori 
 • Språkhantering – texter inom rättsväsendet 
 • Retorik 
 • Religioner och livsåskådningar 
 • Etik och moral 
 • Värdegrund 
 • UNIQ-test 
 • Genus och HBTQ 
 • Gruppens psykologi – roller och funktioner 
 • Ledarskap 
 • Myndighetsutövning 
 • Konflikthantering och hotbilder 
 • Föreläsningar och studiebesök 
 • Examensarbete 
 • Fysisk allroundträning 
 • Simträning 

Varför välja Östra Grevie folkhögskola?

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass!

Kostnader

Terminskostnad:600kr

Materialkostnad:100kr

Facebook

Fortsatta studier

Block 1 – Uppdrag och samhälle: Här läggs en grundförståelse för polisens samhällsuppdrag, och hur den svenska demokratin fungerar och är uppbyggd. Deltagaren bekantar sig med polislagen och grundläggande begrepp inom socialpsykologi, polisetik och myndighetsspråk. 

Block 2 – Värdegrund och rättssystem: Deltagaren får utveckla sin förståelse för det svenska rättsväsendet, roller därinom, och polisens befogenheter och ansvar i rättssystemet. Vi arbetar med texter inom rättskedjan och fördjupar oss i maktbegreppet och polisens etiska ansvar i förhållande till den makt de har. 

Block 3 – Kommunikation och information: Vi tittar på bilden av polisen i massmedia och hur polismyndigheten kommunicerar ut sitt arbete till allmänheten. Deltagaren får träna på att kommunicera idéer och tankar i olika sammanhang och inom olika redovisningsformer. 

Genom hela utbildningen löper fysträningen och besök av och hos poliser och i polisiärt relaterad verksamhet, som en röd tråd. 

Östra Grevie folkhögskola

Östra Grevie folkhögskola

På Östra Grevie folkhögskola på skånska Söderslätt är en av Sveriges största folkhögskolor. Här studerar du i en unik miljö, på en skola som ända sedan starten år 1914 haft fokus på framtiden. Din framtid. Här hittar du även ateljéer, konferenslokaler, matsal...


Läs mer om Östra Grevie folkhögskola och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Förberedande polisutbildning
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Östra Grevie folkhögskola

Gamla Landsvägen
235 99 Vellinge

Tel: 040 - 55 62 00
Fax 040 - 55 62 01
www.ostragreviefolkhogskola.com

Varför välja Östra Grevie folkhögskola?

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass!

Recensioner

Det finns inga recensioner för Förberedande polisutbildning

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Förberedande polisutbildning från Östra Grevie folkhögskola, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön