Visa allastudier.se som: Mobil

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Östsvenska Yrkeshögskolan AB
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Söderköping
200 yh-poäng
Heltid
Startdatum: 2020-08-01 - Söderköping

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Yrkesrollen Stödpedagog blir vanligare ute i olika verksamheter inom funktionshinderområdet och rollen innebär minst ett års eftergymnasial utbildning med specialisering inom området.Som Stödpedagog har du kompetenser och kunskap för att ta ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet, den sociala dokumentationen och metodhandledning i olika verksamheter inom funktionshinderområdet. Du kan arbeta med verksamheternas utvecklings- och kvalitetsarbete där stödpedagogens främsta uppgift är att vara en förebild, lära ut, förmedla kunskap, utvecklaoch sprida pedagogiska metoder i verksamheter. Arbetsplatser kan bland annat vara på olika former av boenden enligt SOL och LSS, dagliga verksamheter, korttidsboenden för barn och ungdomar eller som personlig assistent i enskilt boende. Du kan också jobba som resursperson inom skolan med barn och ungdomar med olika former av funktionshinder.Som stödpedagog är det viktigt att du har färdigheter för god samarbetsförmåga, lyhördhet för brukarens behov, respekt och tolerans samt har ett gott bemötande.Välkommen till en utbildning som gör skillnad både för dig och andra.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Kurser: Vård- och omsorgsprogrammet Medicin 1, 150p Psykologi 1, 50p Vård- och omsorgsarbete 1, 200p Vård- och omsorgsarbete 2, 150p --- Eller --- Barn- och fritidsprogrammet Hälsopedagogik, 100p Kommunikation, 100p Pedagogiskt ledarskap, 100p OCH Yrkeserfarenhet Omfattning och längd: 1 år halvtid Typ av yrkeserfarenhet: Minst 12 månaders arbetslivserfarenhet med minst 50 % tjänstgöringsgrad från funktionshinderområdet.

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Stödpedagog inom funktionshinderområdet
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Östsvenska Yrkeshögskolan AB

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Stödpedagog inom funktionshinderområdet, fyll i följande uppgifter: